Svenska Ölfrämjandet behöver dig!

Magnus Singerer
- tors, 2015-11-12 18:29

Uppdaterad 12 november 2015:
Valberedningen kommer att behöva hela vecka 47 innan vi kan presentera vårt förslag på hemsidan.
Vi saknar intresserade kandidater, främst denna gång från Stockholm. Kom med förslag!

Vår verksamhet och hur framgångsrik den är beror till stor del att det finns folk som är beredda att aktivt jobba i styrelsen. Nu är det snart nytt år och dags för val på många poster. Valberedningen söker dig som vill dela med dig av din vilja och kunskap att tillsammans med de andra i styrelsen utveckla och förbättra Svenska Ölfrämjandet.

Är du intresserad av det blir vi glada om du kontaktar oss i valberedningen.
Du får även gärna kontakta oss om du vet någon som du tror skulle gilla att göra det.

De poster som står på tur för val denna årsstämma enligt stadgarna är:

Vice Ordförande på två år
Kassör på två år
Ledamot, 1 st, på två år
Ledamöter, 5 st, på ett år.
Revisorer, 1 + 1 ersättare på ett år.

Kontakta oss här » 

Sven Nilsson, Göteborg.
Johan Perup, Lund.
Per Eklöf, Stockholm.
Peter Ragnar, Norrköping.