Varningsmeddelande

Detta formulär har stängts.

Sveriges små bryggerier betalar högst alkoholskatt i EU

Hjälp våra småbryggerier att växa genom att göra som 21 andra EU-länder, ge nystartade och lokala bryggerier med liten produktion en skattelättnad.

I Sverige finns över 200 kommersiella bryggerier. 130 av dem har startat under de senaste fem åren. Det var även fem år sedan det senast fanns en motion i riksdagen om att lätta på punktskatten för små bryggerier.

En lättnad på punktskatten för små bryggerier handlar inte om billigare öl. Det handlar om att ge små bryggerier en rimlig chans till överlevnad och tillväxt på en hård marknad. Det handlar om arbetstillfällen. Det handlar om att utöka utbudet av hantverksöl. Och det handlar om att ge svenska små bryggerier möjlighet att växa och bli bäst inom EU.

EU införde redan år 1992 ett direktiv (Artikel 4.1 av Direktiv 92/83/EEC) som uppmuntrar till att ge små bryggerier lägre punktskatt på alkohol. Idag nyttjas det av 21 länder inom EU. Men Sverige vägrar. Detta trots att vi har bland de högsta alkoholskatterna inom unionen.

De 3 länder inom EU (Finland, Storbritannien och Irland) som har högre alkoholskatt än Sverige har alla 50 %-iga skattelättnader för de minsta bryggerierna. Olika länder har olika gränser och olika storlekar av skattelättnader och vissa implementerar en sänkning i flera steg. Vanligast är att ge de minsta bryggerierna 50 % rabatt.

Finland - Vår granne i öster har en skattesänkning i flera steg beroende på hur mycket bryggeriet producerar varje år.
Högst 500 000 liter: skatten sänks med 50 procent.
över 500 000 liter men högst 3 000 000 liter: 30 procent.
över 3 000 000 liter men högst 5 500 000 liter: 20 procent.
över 5 500 000 liter men högst 10 000 000 liter: 10 procent.
Danmark har som mest 28% skattelättnad, för bryggerier som producerar under 370 000 liter per år. Därifrån upp till 20 miljoner liter är det en jämnt minskande skattelättnad. Detta för att undvika skarpa gränser där det inte skulle löna sig för bryggerierna att växa.
Irland har en rak skattelättnad på 50% för alla som producerar under 2 miljoner liter per år.
Tyskland som har bland de lägsta alkoholskatterna inom EU, har fyra steg på sin skala. Gränserna går vid 500 000 liter, 1 miljon, 2 miljoner respektive 4 miljoner liter. Skattelättnaden för de minsta ligger runt 44%.

Ett par räkneexempel

Ett litet bryggeri som brygger 500 000 liter femprocentig öl per år betalar 4.85 miljoner kronor i alkoholskatt. En lättnad med 50% motsvarar 5-7 arbetstillfällen. Utöver extra medarbetare behöver nya bryggerier även investera i dyrt maskineri för att höja kvaliteten och underlätta det fysiska arbetet.

Ett ännu mindre bryggeri som producerar 50 000 liter per år betalar 485 000 kronor. En sänkning för de kan betyda skillnaden att kunna jobba heltid med sitt bryggeri jämfört med att göra det på fritiden eller deltid.

(Källa punktskatter och skattelättnader: Excise Duty Tables - European Commision - Europa, 1 EUR = 9.5 SEK)