Om Svenska Ölfrämjandet

Svenska Ölfrämjandet är en ideell riksförening som bildades 1985.

Föreningens syfte är, för att direkt citera våra stadgar: "att tillvarata de svenska ölkonsumenternas intressen ifråga om tillgång, kvalitet, urval och pris på öl. Vidare skall föreningen värna om öl gentemot andra alkoholhaltiga drycker samt sprida kunskap om öl och dess historia."

Rent praktiskt gör vi detta på ett antal olika sätt. En viktig del är att jobba för att förbättra ölsituationen för Dig som Ölkonsument i Sverige. Vi vill att du skall få tillgång till ett brett sortiment av öl var du än bor i Sverige.

I ett långsiktigt perspektiv arbetar vi med att öka förståelsen för öl som kvalitets- och kulturdryck. Stämpeln som simpel rusdryck måste ersättas med ett ökat anseende och respekt för öl som gammal kulturdryck.

Till de mera uppskattade delarna av verksamheten hör våra medlemsmöten där vi provar och diskuterar öl. En annan uppskattad del är våra bryggeribesök runt om i Sverige.

Medlemsavgiften är 400 kr. För adresser utomlands måste vi tyvärr ta ut 100 kr extra, totalt 500 kr, på grund av det högre portot.

Frågor och svar

Varför ska jag bli medlem i Svenska Ölfrämjandet?

Svenska Ölfrämjandet är en oberoende rikstäckande ölkonsumentförening. Målet med föreningen är att arbeta för ett brett och varierat ölutbud. Genom att bli medlem i Svenska Ölfrämjandet stödjer du detta arbete, plus att du får ett antal medlemsförmåner.

Vad står Svenska Ölfrämjandet för?

Föreningens värdeord är Engagemang, Nyfikenhet och Gemenskap.

Vad gör Svenska Ölfrämjandet?

På riksnivå arbetar vi på olika sätt för att främja föreningens mål med ett brett och varierat ölutbud. Vi har även representanter i EBCU (European Beer Consumer Union) som arbetar för ölkonsumenternas rättigheter i EU.
Vi har även ett antal olika lokalavdelningar som anordnar ölprovningar, ölresor och medlemsträffar.

Vad får jag som medlem i Svenska Ölfrämjandet?

Du får vår medlemstidning Maltesen som kommer ut 4 gånger per år. Du får även rabatt på samtliga ölfestivaler arrangerade av EBCU-medlemmar (European Beer Consumers Union), samt vissa svenska ölfestivaler. Slutligen får du rabatt på vissa svenska krogar.

Hur blir man medlem i Svenska Ölfrämjandet?

Medlem blir du genom att läsa av nedanstående QR-kod med kameran i din mobil och följa anvisningarna. Kostnaden är 400 kr för enskilt medlemskap eller 600 kr för familjemedlemskap. Medlemskapet gäller i 12 månader från betalningsdagen.

Var hittar jag andra medlemmar?

Vi har lokalavdelningar i Göteborg, Lund/Malmö, Stockholm och Norrköping. Skulle du inte bo i närheten av någon av dessa orter kan du alltid kontakta styrelsen för att få kontaktuppgifter till andra medlemmar i din närhet. Vi kan även stötta dig i att starta upp en lokalavdelning på din ort.

Varför stödjer Svenska Ölfrämjandet gårdsförsäljning?

Därför att vi anser att gårdsförsäljning är ett av sätten som gör att vi som konsumenter får tillgång till ett brett och varierat ölutbud.

Hur ställer sig Svenska Ölfrämjandet till Systembolaget?

Vi är inte emot Systembolaget som företeelse, och anser att Systembolaget bör få finnas kvar i statlig ägo med de regler och föreskrifter som bolaget har idag.