Maltesen

                                                

Maltesen är Svenska Ölfrämjandets medlemstidning och ges ut med 4 nummer per år. Varje nummer är smockfullt med intressanta artiklar om dagens, gårdagens och framtidens Ölsverige, omvärlden, nyheter och reportage från våra lokala träffar. Dessutom är det Sveriges äldsta tidning om öl.

Du får hem den till din brevlåda genom att gå med i Svenska Ölfrämjandet. Medlemmar kan även ladda ner den här på hemsidan.

 

Ladda ner Maltesen (endast för medlemmar)

Redaktion

Redaktör:
Robert Lagerström, robert.lagerstrom [at] maltesen.se.

Redaktion:
Cecilia Hansson. redaktionen [at] maltesen.se

Resereporter:
Jonathan Gharbi de Mahré, //gharbi.jo [at] gmail.com">gharbi.jo [at] gmail.com

 

Medverka i Maltesen 

Vi vill gärna få in rapporter om ölhändelser runt omkring i landet. Helst med både text och bilder.

En kortare text bör hålla sig runt 1 500 tecken, inklusive mellanslag, och en längre omkring det dubbla. Använd helst inte indrag, fetmarkeringar, versalrubriker och annat utan leverera en så ren text som möjligt.

Vad gäller bilderna måste de ha en hyfsad upplösning för att kunna tryckas i tidningen. 

Stäm av med redaktören Robert Lagerström innan du sätter igång: robert.lagerstrom [at] maltesen.se.

 

Annonsera i Maltesen

Genom att annonsera i Maltesen når du ut till de flesta av Sveriges mest intresserade och inflytelserika intressenter inom ölvärlden. Maltesen har omkring 5000 läsare per nummer runt om i Sverige.

Svenska ölfrämjandet är Sveriges ölkonsumenters förening, och Maltesen är vår medlemstidning. Den ges ut fyra gånger om året och skickas ut gratis till våra 2000 medlemmar samt fackfolk. En annons i Maltesen innebär även ett stöd till Svenska ölfrämjandets verksamhet att verka för ett bättre öl-Sverige.

Om ni vill annonsera behöver vi besked om följande från er:
- storlek (se nedan)
- om ni vill ha en engångs- eller löpande annons. För löpande annonser ger vi 15% rabatt på annonspriset, och då fakturerar vi för kommande 4 nummer i samband med att första annonsen publiceras. Även om ni har en löpande annons kan ni ändå ändra innehållet i annonsen mellan nummer, men det går även bra att använda samma som tidigare.

Annonser skickar ni till annonser [at] maltesen.se,​.

Annonspriser
Sidan 3 (185 x 235 mm) 6 700 kr
Baksidan (210 x 245 mm) 5 300 kr
Helsida (185 x 235 mm) 4 700 kr
Halvsida (185 x 115 mm) 2 800 kr
Kvartssida (90 x 115 mm) 1 600 kr
   
Enspaltsmoduler
Hög (55 x 235 mm) 1 300 kr
Mellan (55 x 116 mm) 700 kr
Låg (55 x 53 mm) 500 kr

Priserna som anges är exklusive 25 % moms. Beställaren levererar en tryckfärdig pdf. Kontakta redaktionen för mer information och annonsbokning: annonser [at] maltesen.se.

Utgivningsplan 2024

Nr 1 2024
Deadline: 1 februari.
Annonsstopp: 2 februari.
Utgivning: 7 mars.
 
Nr 2 2024
Deadline: 2 maj.
Annonsstopp: 3 maj.
Utgivning: 7 juni.
 
Nr 3 2024
Deadline: 9 augusti.
Annonsstopp: 10 augusti.
Utgivning: 19 september.
 
Nr 4 2024
Deadline: 1 november.
Annonsstopp: 2 november.
Utgivning: 5 december.