Valberedningen

Valberedningen består av:

Sven Nilsson, Göteborg.
Johan Perup, Lund.
Per Eklöf, Stockholm.
Peter Ragnar, Norrköping.

Här kan du kontakta oss