Valberedningens förslag till styrelse 2020

Sven Nilsson
- sön, 2020-01-26 18:52

Vi känner nu att vårt arbete är avslutat för denna gång.

Vi har lyssnat runt och tagit till oss de synpunkter och personförslag som inkommit.

Vi fyra som deltagit i arbetet är övertygade om att detta är den bästa styrelsen som vi idag kan presentera. Detta med målsättning att verka för att fortsätta göra Svenska Ölfrämjandet till en förening där alla ölkonsumenter i hela landet vill vara med i även i framtiden.

De poster som enligt stadgarna är uppe till val i år är i fet stil.

Ordförande på två år:

Bruno Blomqvist, Alingsås (fyllnadsval på 1 år)

tidigare vice ordförande

Vice ordförande på två år:

Tomas Lindohf, Malmö

tidigare ordförande

Sekreterare på två år: 

Anders Davidsson, Torslanda (fyllnadsval på 1 år)

tidigare Ledamot på 1 år

Kassör på två år:

Ann-Charlotte Klerstad, Bromma (omval)

Ledamot två år: 

Thomas ”Brevis” Eriksson , Norrköping (omval)

Ledamot två år: 

Anders Flyckt, Malmö.

Ledamöter (5) 1 år: 

Mats Waldenström, Täby (omval)

Marian Boström , Stockholm (omval)

Christer Eriksson, Farsta ​(omval)

Sten Jarlsgard, Göteborg (omval)

Henrik Ståhl, Lund/Skövde (nyval)

Henrik är 56 år delar sin tid mellan Skövde och Lund. Brygger hemma, även medlem i Malte, och vill ”bidraga till att göra världen lite bättre”. ”Ölfrämjandet står för saker jag håller med om till fullo”.

Revisorer 

Ordinarie revisor: Calle M Axberg (omval).

Ersättare: Monica Lingdén  (omval).

 

Poströstare:

Lars Ringdén och Sven Perup, (omval).

Annika Lindow, ersättare, (omval).

 

Det var allt från valberedningen!

 

Sven Nilsson, Per Eklöf, Peter Ragnar och Johan Perup.

 

 

För mer information om valproceduren läs våra stadgar § 11.