Valberedningens förslag till styrelse 2019

Sven Nilsson
- tis, 2019-01-08 14:49

Vi känner nu att vårt arbete är avslutat för denna gång. Vi har lyssnat runt och tagit till oss de synpunkter och personförslag som inkommit. Detta har tagit längre tid än normalt.

Vi fyra som deltagit i arbetet är övertygade om att detta är den bästa styrelsen som vi idag kan presentera. Detta med målsättning att verka för att fortsätta göra Svenska Ölfrämjandet till en förening där alla ölkonsumenter i hela landet vill vara med i även i framtiden.

Den som nu inte kommer att vara kvar i styrelsen önskar vi att de fortsätter sitt arbete för SÖ som aktiva medlemmar lokalt och ställer upp när styrelsen kallar. 

De poster upp som påverkas i år är i fet stil

Ordförande på två år:

Tomas Lindohf, Malmö (omval)

Vice ordförande på två år:

Bruno Blomqvist, Alingsås (ej upp till val i år)

Sekreterare på två år:

Glenn Pålsson, Malmö (nyval)

Kassör på två år:

Ann-Charlotte Klerstad, Bromma (ej upp till val i år)

Ledamot två år: 

Thomas Eriksson, Norrköping (ej upp till val i år) 

Ledamot två år:

Anders Flyckt, Malmö (omval)

Ledamöter (5) 1 år:

Mats Waldenström, Täby (omval)
Anders Davidsson, Torslanda (omval)
Marian Boström, Stockholm (omval)
Christer Eriksson, Farsta (nyval)
Sten Jarlsgard, Göteborg (omval)

Revisorer:

Ordinarie revisor: Calle M Axberg (omval)
Ersättare: Monica Lingdén (omval)

Poströstare:

Lars Ringdén och Sven Perup, (omval)
Annika Lindow, ersättare, (omval)

Det var allt från valberedningen!

 

Sven Nilsson, Per Eklöf, Peter Ragnar och Johan Perup.

 

För mer information om valproceduren läs våra stadgar § 11.