Systembolagets prissättningsmodell slår fel

Joakim Pettersson
- ons, 2016-10-19 17:50

Systembolaget har en enkel och tydlig prissättningsmodell som finns publicerad på dess hemsida. Modellen bygger på inköpspriset (där alkoholskatten räknas bort från inköpspriset för att senare läggas tillbaks, mer om detta nedan) samt rörliga påslag, fasta påslag och en korrigeringsfaktor. Prismodellen är giltig för öl, vin och sprit och gäller för samtliga leverantörer - stora som små, svenska som utländska.

Allt det här låter ju bra men är det verkligen så positivt? I och med att man vet priset till konsument, momssatser, alkoholskatter och påslagens storlek kan man räkna på vad detta får för effekter på olika öl. Låt oss jämföra två svenska sorter, nämligen Åbros Arton 56 och lilla Äppelbo bryggeris Äppelbo enbärs. Dessa två öl är båda på 5,2 procent och säljs på 33-centilitersflaskor (utan pant). Arton 56 kostar 9,90 kronor och Enbärs 34,90.

Då Äppelbo är ett väldigt litet bryggeri har man inte samma kostnadsmässiga stordriftsfördelar som Åbro, vilket gör att Systembolagets inköpspris är flera gånger högre för Enbärs jämfört med Arton 56, vilket är helt naturligt.

Men det är nu som Systembolagets prissättningsmodell börjar ge ett "olyckligt" utfall då man har ett rörligt påslag om 19 procent på inköpspriset. Och det är svårt att finna någon logik bakom detta rörliga påslag, varför ska en dyrare öl drabbas av ett större påslag i kronor och ören då förpackningen och alkoholhalten är densamma?

Om man skulle arbeta med en annan modell med fasta påslag i stället, med målet att Arton 56 fortsatt ska kosta 9,90 kronor, blir priset för Äppelbo enbärs istället 30,90 kronor, hela fyra kronor lägre än priset idag!

Svenska Ölfrämjandet har tidigare visat på att svenska småbryggerier betalar högst alkoholskatt inom EU. Inte heller Systembolagets prissättningsmodell gör det lätt för mindre bryggerier.

Läser man Systembolagets årsredovisning, som kallas Ansvarsredovisning, kan man läsa om Systembolagets ansvar och samhällsuppdrag som i stort går ut på att minska alkoholrelaterade skador vilket ju är bra.

I prismodellen tar man dock bort alkoholskatten innan man lägger på det rörliga påslaget för att i slutet lägga tillbaks den. Man har alltså valt att INTE påföra 19 procent extra på alkoholskatten, vilket annars hade varit ett verktyg för att styra konsumtionen mot svagare och därmed mindre skadliga varor vilket hade varit i linje med Systembolagets samhällsuppdrag.