Rapport från årets andra EBCU-möte

Mats Waldenström
- tors, 2015-11-12 21:02

Den 18-19 oktober hölls höstens EBCU-möte i Bryssel. 
EBCU-mötena består av två dagar, en dag med någon sorts föreläsning eller workshop, och en dag med själva EBCU-mötet.

Söndagen inleddes med en diskussion om hur EBCU ska få fler medlemsorganisationer. Flera av de länder som inte är representerade saknar ölkonsumentorganisationer men har i några fall aktiva hembryggarföreningar som skulle kunna representera länderna i EBCU.

Paul Hagarty från UK Parliament Beer Group, brittiska parlamentets ölklubb. Paul berättade om hur de jobbar för att öka politikernas kunskap om och intresse för öl, pubar och bryggerier. Det var intressant att höra hur de argumenterar för att få sina parlamentariker att engagera sig i bryggeriers och pubars villkor. Framför allt tryckte han på hur många arbetstillfällen som skapas, direkt eller indirekt, av bryggerinäringen.

Sista punkten den första dagen var en presentation från Eline Poelmans vid universitetet i Leuven. Eline vill göra en undersökning bland EBCU-organisationernas medlemmar om ölkonsumtion, ölpreferenser, ölkunskap mm, och vi fick frågan om vi vill delta. Eftersom vi inte vill lämna ut våra medlemmars mailadresser vill vi i så fall skicka ut enkätinbjudan själva och antagligen översätta enkäten till svenska. Vi återkommer till detta när vi fått mer konkret information.

Dag nummer två

På måndagen hölls det egentliga EBCU-mötet med en lång dagordning, här tar jag bara upp några intressanta punkter.

En punkt som berör Sverige har varit stående punkt på dagordningen det senaste året, Systembolagets regler för småbryggerier. Ordföranden konstaterade att motståndet mot de nya reglerna nästan försvunnit, eller åtminstone tystnat. Danske Ølentusiasterna, som var de som först tog upp frågan, rapporterade att huvudproblemet för danska bryggerier nu är den tid och det arbete som krävs för att få in öl på Systembolaget, särskilt för de bryggerier som byter ut öl några gånger per år. Det gäller väl även de svenska bryggerierna, men de är inte bortskämda med att kunna leverera till vilken butik de vill.

En annan punkt på dagordningen var arbetet med att få in representanter för fler länder i EBCU. Carl Kins, som är ansvarig för rekrytering av nya medlemsorganisationer i EBCU-styrelsen har kontaktat konsument- och hembryggarorganisationer i många länder. Det land som ligger närmast att bli medlen verkar vara Grekland där en organisation är intresserad av medlemskap.

Estland är ännu inte medlem men har tät kontakt med Olutlitto i Finland och är intresserad av att bli medlem i EBCU. Nästa EBCU-möte kommer att hållas i Tallinn och arrangeras tillsammans med finska Olutlitto.

Tyskland saknar rikstäckande organisation som kan representera landet, i Frankrike finns en paraplyorganisation som samlar c:a 10 lokala ölklubbar och en ölorganisation som har som mål att täcka in alla fransktalande länder. Spanien har flera ölkonsumentorganisationer, men det kan bli svårt att få en organisation att representera hela Spanien.

Rapporter från olika länder

Inför varje möte skickar varje medlemsorganisation in medlemsrapporter med information om antal medlemmar, aktiviteter och kampanjer. Här följer ett urval ur dessa rapporter.

ABO i Schweiz jobbar med att sammanföra de tyskspråkiga och franskspråkiga organisationerna, men det går trögt. ABO börjar bli för litet, 104 medlemmar.

Ölkonsumentorganisationen MoBi från Italien har blivit ”associate member”. Italien är sedan tidigare representerat av Unionbirrai, som egentligen är en organisation för småbryggerier och bryggpubar med 158 medlemmar.

I CAMRA i Storbritannien är medelåldern hög och man har noterat att festivalbesökarna är yngre än CAMRAs medlemmar. CAMRA har därför påbörjat ett arbete för att locka fler, och framför allt yngre, medlemmar. Idag har CAMRA drygt 174000 medlemmar. Man kör kampanjer på universitet och andra ställen med många yngre ölkonsumenter. Circa 30 % av medlemmarna går bara med för förmånerna (tidningar, bokrabatter, festivalrabatter m.m), och är inte intresserade av att jobba för de ölpolitiska målen. CAMRA rapporterar att 20 % av medlemmarna saknar e-post! 

Irländska BEOIR har nästan det omvända åldersproblemet mot CAMRA, majoriteten av deras medlemmar är under 35.

EBCU-styrelsens rapporter inför mötet ger en liten inblick i vad EBCU sysslar med, här följer ett axplock ur rapporterna.

Bo Jensen, kommunikationsansvarig i EBCU-styrelsen, deltog i Beer Bloggers & Writers Conference i Bryssel i augusti och presenterade EBCU. Detta var en del av det pågående arbetet med att synliggöra EBCU. I slutet av september var Bo även med på ett möte i Polen då European Home Brewers Association grundades.

EU-förordning 1169/2011, tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenter, ändrades 2014-12-14. Arbetet med ingrediensinformation för alkoholdrycker är dock inte klar än, och EBCU håller ögonen på detta och lobbar för att konsumenterna ska få fullständig information om vad som ingår i öl. Bland annat har man återkommande möten med bryggeriorganisationen Brewers of Europe, där bl.a. Sveriges Bryggerier är medlemmar. Brewers of Europe är positiva till att konsumenterna ska få information om innehållet i öl, men inte nödvändigtvis på förpackningen som EBCU vill ha det.

Ett annat område som EBCU håller ögonen på är beskattningen av öl. Här fanns inget konkret att rapportera, men EBCU har medlemmar i Bryssel som håller koll på vad som händer i denna fråga. Övriga delegater var mycket positiva till den kampanj som SÖ startade på SB&WF i september.

På tisdagen hölls EU-mottagningen, till vilken EU-parlamentariker och en del andra med EU-anknytning bjuds in för att mingla med EBCU-delegaterna och dricka öl från olika länder i Europa. Ölen som bjuds på mottagningen kommer från medlemsländerna och från Sverige hade vi med oss öl från Oppigårds, Södra Maltfabriken, Brygghuset Finn och Remmarna Gårdsbryggeri. På mottagningen firades även att EBCU fyller 25 år med öppnandet av en 9-liters flaska St-Feuillien Triple som sedan, med viss möda, hälldes upp åt de närvarande.

Nästa EBCU-möte hålls i Tallinn våren 2016.7