Ännu fler motioner i Riksdagen

Magnus Singerer
- mån, 2015-10-12 23:36

Sedan vår förra nyhet om öl-motioner i Riksdagen har det inkommit ytterligare ett antal nu fram till att årets allmäna motionstid gått ut. Totalt har det lämnats in 3 196 motioner mellan 15 september och 6 oktober. Då bara 1.6% av motionerna som lämnades in under förra regeringsperioden fick ett ja så återstår att se om några ölrelaterade motioner har chansen.

De flesta nya är fortfarande från Moderaterna, men nu har även Centerpartiet har lagt in flertalet förslag om gårdsförsäljning. T.ex. Skåne som pilotlän för gårdsförsäljningTillåtande av gårdsförsäljning av öl och vin och Hållbar mat.

 

Kalorijakt från Miljöpartiet

Stefan Nilsson och Carl Schlyter i Miljöpartiet vill ha energiinnehållsmärkning på dryck med alkohol så att törstiga kan se hur många kalorier de får i sig. European Beer Consumers Union (EBCU), som vi är medlemmar av, driver en liknande fråga inom EU för att bryggerier ska tvingas ha med innehållsförteckning på deras flaskor och burkar. Det handlar dock mer om ingredienser än näringsinnehåll.

 

Positiva effekter av skattelättnader

Cecilia Widegren (M) skriver bra om de troliga positiva effekterna av skattelättnader för små bryggerier:

T ex uppgår de svenska mikrobryggeriernas samlade produktion till cirka fem miljoner liter per år. Ett sätt att räkna detta på skulle kunna vara att säga att alkoholskattereduktionen i sig är en minskning av statens intäkter men i kostnaden för en anställd ligger direkt återbetalning till staten på 10 till 15 miljoner. Plus en indirekt intäkt i form av uteblivna arbetsmarknadsåtgärder.

Kort sagt, fler jobb för en ganska liten summa pengar.