Styrelsen

Hej, det här är vi som sitter i styrelsen. Har du några funderingar, frågor, idéer eller helt enkelt vill starta upp en lokalförening tveka inte att kontakta oss.

Namn Styrelsepost
Anders Davidsson Sekreterare
Anders Flyckt Ledamot, EBCU-delegat
Ann-Charlotte Klerstad Kassör
Christer Eriksson Ledamot
Henrik Ståhl Ledamot
Jonas Lundgren Ledamot
Marian Boström Ledamot
Mats Waldenström Ledamot, EBCU-delegat
Sten Jarlsgard Vice Ordförande
Thomas Eriksson Ledamot
Tomas Lindohf Ordförande

 

2018 års styrelse

Från vänster till höger:
Ann-Charlotte Klerstad, Bruno Blomqvist, Mats Waldenström, Anders Flyckt, Marian Boström, Tomas Lindohf, Sten Gustavsson, Anders Davidsson