Svenska Ölfrämjandet behöver nytt blod

Valberedningen
- mån, 2017-10-16 11:55

Vår verksamhet och hur framgångsrik den är beror till stor del att det finns folk som är beredda att aktivt jobba i styrelsen. Nu är det snart nytt år och dags för val på många poster. Valberedningen söker dig som vill dela med dig av din vilja och kunskap att tillsammans med de andra i styrelsen utveckla och förbättra Svenska Ölfrämjandet.

Är du intresserad av det blir vi glada om du kontaktar oss i valberedningen.

Kontakta oss här »

 

Inför årsstämman i mars 2018 är följande positioner som är uppe till val:

Ordförande fyllnadsval på 1 år
Vice Ordförande på två år
Kassör på två år
Ledamot, 1 st, på två år
Ledamöter, 5 st, på ett år.
Revisorer, 1 + 1 ersättare på ett år.

 

Vänliga hälsningar från Valberedningen,
Sven Nilsson, Göteborg.
Johan Perup, Lund.
Per Eklöf, Stockholm.
Peter Ragnar, Norrköping.