Bryggeriet som fyller ett tomrum

Charly Hultén och Olof Hultén
- lör, 2015-09-05 11:51

Före Brygghus 19 fanns det ingenting. åtminstone inte på väldigt länge. I Karlshamn har det nämligen inte existerat något bryggeri sedan 1955. Med andra ord var Brygghus 19 efterlängtat. Blekinges första nya ölbryggeri på drygt 125 år.

Det var ett efterlängtat ögonblick för de erfarna hembryggarna Magnus Karlsson och Dan-Magnus Svensson när landshövdingen i mars 2013 invigde Brygghus 19

Ett bryggverk på 2 000 liter och sex lagringstankar på 4 000 liter får plats i hallen, som finns i Karlshamns gamla mejeri. Det är fördelaktigt att finnas i den miljön förklarar Magnus; här finns mycket kunskap om flödesprocesser, tank- och svetsteknik och annat som kan behövas i ett bryggeri. Den stora anläggningen kan också härbärgera en eventuell utbyggnad.

 

Traditionella ölstilar

De båda delägarna har behållit sina arbeten vid sidan av bryggeriet och har inga problem att fördriva sin fritid. Magnus är den som har huvudansvaret för bryggningen medan Dan-Magnus fokuserar på försäljning och besökare. Enligt den förre har Brygghus 19 sin förankring i att brygga efter ölstilart (läs BJCP:s eller SHBF:s öltypsdefinitioner), men det sker oftast med moderna bryggmetoder. Det har varit en trend med stora givor av framför allt amerikanska humlesorter de senaste åren. Med höga priser och den nuvarande humlebristen i världen tror Magnus att fler bryggerier börjar återupptäcka traditionella ölstilar. Sådana där europeiska humlesorter passar. Målet för Brygghus 19 är inte att satsa på alla möjliga ölstilar. Det är ett produktionsbryggeri som i dagsläget inriktar sig på att utveckla den lokala marknaden. Samtidigt har det blivit dags att växa mot Skåne och Småland. Men för att komma in på systembolag- en där måste Magnus och Dan-Magnus påvisa en lokal efterfrågan – ett moment 22 då Systembolaget inte låter bryggeriet placera sina ölflaskor på hyllan så att kunder kan köpa. Inte heller har Magnus något förtroende för att personalen i butikerna registrerar när någon frågar efter deras öl.

Efter regeländringarna för System- bolagets beställningssystem av flasköl från svenska småbryggerier, TSLS, har Brygghus 19 valt att stå utanför logistik- lösningen.

 

Snopen engelsman

– Systembolaget gick från en extrem till en annan när de ändrade reglerna, säger Magnus Karlsson. Så som det nu är måste bryggerierna som deltar i systemet stå för transporten till Systembolagets lager i örebro. Som enda bryggeri, som brygger och tappar på flaska i Blekinge, saknar vi andra att samfrakta med. Det blir för dyrt för oss.

Av de ordinarie ölen är Schmidts lager det som varit med längst. Det är i stilen Dortmunder Export och har fått sitt namn efter en gästande engelsman som på en promenad i staden ska ha sett en skylt ”Schmidts lager” och därefter beställt ett glas av den på en lokal pub, i tron att det var ett lokalt lageröl. Snopen fick han veta att det var en skylt till en brädgård som han hade sett.