Valberedningens förslag till styrelse 2022

Valberedningen
- fre, 2021-11-19 12:25

Vi har lyssnat runt och tagit till oss de synpunkter och personförslag som inkommit.
Vi fyra som deltagit i arbetet är övertygade om att detta är den bästa styrelsen som vi idag kan presentera. Detta med målsättning att verka för att fortsätta göra Svenska Ölfrämjandet till en förening där alla ölkonsumenter i hela landet vill vara med i även i framtiden.

 De poster som enligt stadgarna är uppe till val i år är i fet stil.

 Ordförande på två år:

Tomas Lindohf, Malmö

Vice ordförande på två år:

Sten Jarlsgard, Göteborg (omval)

 Sekreterare på två år:

Anders Davidsson, Torslanda

Kassör på två år:

Ann-Charlotte Klerstad, Bromma (omval)

Ledamot på två år:

Jonas Lundgren. Stockholm (nyval, tidigare ledamot på ett år)

Ledamot två år:

Anders Flyckt, Malmö

Ledamöter (5) på 1 år:

Mats Waldenström, Täby (omval)

Marian Boström , Stockholm (omval)

Christer Eriksson, Farsta (omval)

Leif Arvidsson, Norrköping (nyval)

Monika Sand, Lund (nyval)

Revisorer på 1 år:

Ordinarie revisor: Calle M Axberg, Järfälla (omval)

Ersättare: Monica Lingdén, Göteborg  (omval)

Poströstare på 1 år:

Anja Perup, Lund (nyval) och Sven Perup, Lund (omval)

Annika Lindow, Göteborg, ersättare (omval)

 Det var allt från valberedningen!

Sven Nilsson, Linda Holdaj, Joakim Pettersson och Johan Perup.