Valberedningens förslag till styrelse 2017

Sven Nilsson
- ons, 2016-11-16 22:25

Vi känner nu att vårt arbete är avslutat för denna gång.

Vi har lyssnat runt och tagit till oss de synpunkter och personförslag som inkommit.

Vi fyra som deltagit i arbetet är övertygade om att detta är den bästa styrelsen som vi idag kan presentera. Detta med målsättning att verka för att fortsätta göra Svenska Ölfrämjandet till en förening där alla ölkonsumenter i hela landet vill vara med i även i framtiden.

De som nu inte får plats i styrelsen är informerade och vi önskar att de fortsätter sitt arbete för SÖ som aktiva medlemmar lokalt och ställer upp när styrelsen kallar.

De poster upp som påverkas i år är i fet stil.

Ordförande: 
Tomas Lindohf, Malmö (nyval på två år) tidigare vice ordf.

Vice ordförande:
Rebecka Singerer, Göteborg (fyllnadsval på ett år) tidigare ledamot på två år.

Sekreterare: 
Åke Wallander, Lund (nyval två år).

Kassör:
Ann-Charlotte Klerstad (ej upp till val i år) .

Ledamot två år: 
Anders Flyckt, Malmö (nyval två år) tidigare ledamot på ett år.

Ledamot två år: 
Linda Holdaj (ej upp till val i år).

Ledamöter (5) 1 år: 
Mats Waldenström, Täby (omval).
Anders Davidsson, Torslanda (nyval).
Magnus Singerer, Göteborg (omval).
Marian Boström , Stockholm (omval).
Joakim Pettersson, Huddinge (omval).

Revisorer 
Ordinarie revisor: Calle M Axberg (omval).
Ersättare: Monica Lingdén  (omval).

Poströstare:
Lars Ringdén och Sven Perup, (omval).
Annika Lindow, ersättare, (omval).

Det var allt från valberedningen!

Sven Nilsson, Per Eklöf, Peter Rangnar och Johan Perup.

För mer information om valproceduren läs våra stadgar § 11.