Valberedningens förslag till Styrelse för 2016

Sven Nilsson
- tors, 2015-11-26 14:25

Vi känner nu att vårt arbete är avslutat för denna gång.

Vi har lyssnat runt och tagit till oss de synpunkter och personförslag som inkommit. Vi har fått fler intresserande än vad vi kunnat ta in!

Vi fyra som deltagit i arbetet är övertygade om att detta är den bästa styrelsen som vi idag kan presentera. Detta med målsättning att verka för att göra Svenska Ölfrämjandet till en förening där alla ölkonsumenter i hela landet vill vara med i även i framtiden.

Vi vill tacka de som tidigare varit med i styrelsen och av olika skäl ställt sin plats till förfogande och de som visat intresse och inte fått plats i styrelsen.
Hoppas att ni är aktiva i SÖ och i öl-debatten, både lokalt och på riksplan och ställer upp när styrelsen kallar.

De poster upp som påverkas i år är i fet stil.

Ordförande:
Rick Gordon Lindqvist (ej upp till val i år)

Vice ordförande:
Tomas Lindohf  (nyval, tidigare sekreterare)

Sekreterare:
Ia (Maria) Hedberg,  Lund ny, fyllnadsval på ett år.

Kassör:
Ann-Charlotte Klerstad, omval 

Ledamot två år:
Rebecka Singerer (ej upp till val i år)

Ledamot två år:
Linda Holdaj, Omval

Ledamöter (5) 1 år: 
Mats Waldenström, nyval tidigare vice ordförande
Anders Flyckt, omval
Magnus Singerer (vald in som Antonson), omval 
Marian Boström,  Stockholm, nyval
Joakim Pettersson, Huddinge, nyval
 
Poströstare:
Lars Ringdén och Sven Perup, omval
Annika Lindow ersättare, omval

Revisorer:
Ordinarie revisor: Calle M Axberg - Omval
Ersättare: Monica Lingdén - Omval

För mer information om valproceduren läs våra stadgar § 11.

 

Med vänlig hälsning

Sven Nilsson, Göteborg.
Johan Perup, Lund.
Per Eklöf, Stockholm.
Peter Ragnar, Norrköping.

Kontakta valberedningen här »