Svenska Ölfrämjandet behöver nytt blod!

Valberedningen
- tors, 2016-10-20 20:33

Vår verksamhet och hur framgångsrik den är beror till stor del att det finns folk som är beredda att aktivt jobba i styrelsen. Nu är det snart nytt år och dags för val på många poster. Valberedningen söker dig som vill dela med dig av din vilja och kunskap att tillsammans med de andra i styrelsen utveckla och förbättra Svenska Ölfrämjandet.

Är du intresserad av det blir vi glada om du kontaktar oss i valberedningen.

Du får även gärna kontakta oss om du vet någon som du tror skulle gilla att göra det.

De poster som står på tur för val denna årsstämma enligt stadgarna är:

Ordförande på två år
Sekreterare på två år
Ledamot, 1 st, på två år
Ledamöter, 5 st, på ett år.
Revisorer, 1 + 1 ersättare på ett år.

Kontakta oss här »

Hälsningar från Valberedningen,

Sven Nilsson, Göteborg.
Johan Perup, Lund.
Per Eklöf, Stockholm.
Peter Ragnar, Norrköping.