Svenska Ölfrämjandet behöver förstärkning i styrelsen

Valberedningen
- tis, 2021-11-09 14:56

Vår verksamhet och hur framgångsrik den är beror till stor del att det finns folk som är beredda att aktivt jobba i styrelsen. Nu är det snart nytt år och dags för val på många poster. Valberedningen söker dig som vill dela med dig av din vilja och kunskap att tillsammans med de andra i styrelsen utveckla och förbättra Svenska Ölfrämjandet.

Är du intresserad av det blir vi glada om du kontaktar oss i valberedningen.

Kontakta oss här »

 

Inför årsstämman i mars 2022 är följande positioner som är uppe till val:

Vice Ordförande på 1 år. (fyllnadsval)
Kassör på två år.
​Ledamot på två år.
Ledamöter: (5) på 1 år.
Revisorer: 1 + 1 ersättare på ett år.​
Poströstare: 2 + 1 ersättare på ett år.

 

Vänliga hälsningar från Valberedningen,
Sven Nilsson, Göteborg.
Johan Perup, Lund.
Joakim Pettersson, Hägersten.
Linda Holdaj, Norrköping