Svenska Ölfrämjandet behöver förstärkning i styrelsen

Valberedningen
- mån, 2019-11-04 13:18

Vår verksamhet och hur framgångsrik den är beror till stor del att det finns folk som är beredda att aktivt jobba i styrelsen. Nu är det snart nytt år och dags för val på många poster. Valberedningen söker dig som vill dela med dig av din vilja och kunskap att tillsammans med de andra i styrelsen utveckla och förbättra Svenska Ölfrämjandet.

Är du intresserad av det blir vi glada om du kontaktar oss i valberedningen.

Kontakta oss här »

 

Inför årsstämman i mars 2020 är följande positioner som är uppe till val:

Vice ordförande på två år.
Kassör på två år.
​Ledamot på två år.
Ledamöter: (5) på 1 år.
Revisorer: 1 + 1 ersättare på ett år.​
Poströstare: 2 + 1 ersättare på ett år.

 

Vänliga hälsningar från Valberedningen,
Sven Nilsson, Göteborg.
Johan Perup, Lund.
Per Eklöf, Stockholm.
Peter Ragnar, Norrköping.