Svensk bryggerihistoria - öltillverkning under 200 år

Anders Davidsson
- ons, 2022-03-30 12:52

Den 26 april kl 18.00 berättar Peter Sandberg om sin nya bok Svensk
bryggerihistoria - öltillverkning under 200 år.
Föredraget anordnas av Studieförbundet Vuxenskolan Göteborg.
Plats: Redbergsteatern Örngatan 6 i Göteborg.
Bokning: 
https://www.sv.se/avdelningar/sv-goteborg/kurser-hos-sv-goteborg/forelasning--svensk-bryggerihistoria---oltillverkning-under-200-ar-114102/

Välkomna!