Styrelsen föreslår ytterligare variant av medlemskap

Magnus Singerer
- tis, 2017-02-14 15:31

På årsstämman i mars 2016 fick styrelsen i uppdrag att ge förslag på hur ett medlemskap för kan införas. Inför den kommande årsstämman i Göteborg den 18e mars 2017 lämnas följande förslag för omröstning.

 

Familjemedlemskap – 2 medlemmar på samma adress.

Detta medlemskap innebär att båda medlemmarna erhåller medlemskort och fullt medlemskap, men tillsammans endast 1 st tidning (Maltesen) per utgivet nummer.

Sedan tidigare finns följande kategorier:


  • Medlem – enskild person

  • Ständig medlem – enskild person, ingen nyrekrytering.

 

Medlemsavgift för den nya medlemsvarianten föreslås bli 500 kr för 12 månader. Avgiften gäller vid bifall från och med 2017-03-18. Ingen retroaktiv justering kommer att ske.