Styrelsen behöver förstärkning!

Sven Nilsson
- ons, 2018-11-07 17:22

Vår verksamhet och hur framgångsrik den är beror till stor del att det finns folk som är beredda att aktivt jobba i styrelsen. Nu närmar vi oss ett nytt år och det innebär att det är dags för val på många poster. Valberedningen söker dig som vill dela med dig av din vilja och kunskap att tillsammans med de andra i styrelsen utveckla och förbättra Svenska Ölfrämjandet.

Är du intresserad av det blir vi extra glada om du kontaktar oss i valberedningen.

Kontakta oss här »

 

Inför årsstämman i mars 2019 är följande positioner som är uppe till val:

Ordförande på två år
Sekreterare på två år
Ledamot, 1 st, på två år
Ledamöter, 5 st, på ett år.
Revisorer, 1 + 1 ersättare på ett år.

 

Vänliga hälsningar från Valberedningen,
Sven Nilsson, Göteborg.
Johan Perup, Lund.
Per Eklöf, Stockholm.
Peter Ragnar, Norrköping.