Motion till årsstämman 2022

Mats Holmström
- tis, 2022-01-04 13:23

Att Svenska Ölfrämjandet med emfas inom EBCU än mer driver frågan om att samtliga ingredienser i öl ska redovisas på etiketter. Dels för att ur konsumenternas synvinkel få veta vad man betalar för, dels för att tillgodose allergikers intresse att få veta vad öl innehåller. Alkoholproducenternas lobbyorganisationers makt måste minska.

- Mats Holmström