Inbjudan virtuell årsstämma

Tomas Lindohf
- ons, 2021-02-24 20:34

På grund av rådande omständigheter bedömer styrelsen det inte som möjligt att genomföra en fysisk årsstämma, och har därför istället kallat till en virtuell som kommer att genomföras via Zoom. Länken till årsstämman kommer att skickas ut till alla medlemmar som har anmält sig, och anmälan krävs då antalet anmälda avgör vad föreningen måste betala i prenumerationsavgift för årsstämman.

Injudan till årsstämman har skickats ut via mail till samtliga medlemmar var mailadress föreningen har. Om du meddelat din mailadress till föreningen, men ej har fått något mail, kontrollera din spamfolder. Om du inte fått någon inbjudan kan du anmäla dig via följande länk: https://s.invajo.com/4pefd