I N S T Ä L L T - Bryggeribesöket lördagen den 22 oktober 2016 på Oppigårds blir inte av

Lars Ringdén
- tis, 2016-09-06 11:10

Idag går anmälningstiden ut – visserligen några timmar kvar – och tyvärr tvingas vi redan nu konstatera att alldeles för få har anmält sig.

Vår kostnadskalkyl förutsatte att bussen skulle fyllas till 60 % – hittills gjorda anmälningar uppnår knappt hälften av detta.

De som anmält sig och betalat in anmälningsavgiften kommer givetvis att få den tillbaka.