Årsstämma och utdelning av guldpinnar

Cecilia Hansson
- fre, 2016-04-01 08:07

En förenings största högtidsdag bör väl vara årsstämman, då styrelsen har att redogöra för det gångna årets aktiviteter och finansernas tillstånd? Stämningen var alltså lite högtidlig när ölfrämjarna droppade in en efter en på Black Lion Inn i Norrköping, där årets stämma skulle hållas. 

Medlemmarna satte sig tillrätta och småpratade lågmält med varandra ända tills ordförande Rick Lindqvist begärde ordet och förklarade stämman för öppnad. Därpå föreslogs och valdes Mia Sköld till stämmoordförande. Paragraferna klarades sedan av den ena efter den andra och vid punkten om styrelsens ansvarsfrihet drog ledamöterna en lättnadens suck när de fick ansvarsfrihet även denna gång. 

Strax innan mötet ajournerades för utskänkning av årstämmoölet klarades punkten ”Utdelande av Guldpins” av. Tre guldpinnar delades ut. Först ut var Christian Åhman från bryggeriutbildningen i Ludvika som förärades en guldpin med motiveringen:

”Bryggeriteknikutbildningen på Västerbergslagens utbildningscentrum i Ludvika har under 2000-talet starkt bidragit till den ökade kvaliteten på svenska mikrobryggerier och deras öl. Utbildningen är en av de faktorer som tydligt påverkar den svenska ölutvecklingen, speciellt i en tid då det startas många nya bryggerier.”

Nästa guldpin gick till ölkrogen Haket i Göteborg med motiveringen: 

”Haket står för en inkluderande ölkultur där alla är välkomna. Deras sortiment, engagemang och arrangemang gör dem till ett drivande kugghjul i både Göteborgs och hela Sveriges ölscen. Deras generositet har starkt bidragit till att Göteborg är Svenska Ölfrämjandets starkaste fäste.”

Den tredje guldpinnen slutligen hamnade hos Sällskapet Malte i Malmö. Lisa Snellström var på plats och tog emot guldpinnen. Motiveringen löd: 

”Sällskapet Malte har under sin 30-åriga historia verkat för att ta till vara och sprida kunskap om öl, och har under denna tid vuxit till en av Sveriges största lokala ölföreningar. Genom sina många aktiviteter och sitt samarbete med lokala ölkrogar och bryggare, har de påverkat ölutbudet i Skåne på ett positivt sätt.”

Efter denna högtidsstund var det äntligen dags för öl. Håkan Lind från Norrköpings bryggeri presenterade sig och sitt bryggeri. Han hade tagit med sig det egna ölet Stilgerillan som serverades till alla närvarande. På fat fanns även ölet Bastarden. Norrköpings bryggeri är ett ganska nytt bryggeri – det första på mycket länge i Norrköping. Förutom Håkan arbetar två personer ytterligare i bryggeriet och per bryggning gör man 350 liter. Ölen är mycket uppskattade av kroggästerna och efterfrågan är stor. 

Under stilfullt smuttande på Stilgerillan kunde stämman avslutas i stilenlig ordning och ett stilsamt sällskapsliv vidtog därefter.